Als Greet moet eten bestellen naargelang de kaarten die ze binnenkrijgt gaan er op de eetdag heel veel op hun kin mogen kloppen. Maandag 8 okt is de inleverdatum. Alle spelers, coachen, ploegverantwoordelijken ga achter die kaarten aan a.u.b.
(ik weet het Greet, mijn hebt ge ook nog niet!)